Yutaro Aoki × Mika Moriya Exhibition

 

Ningyo-cho Vision’s

 

Tokyo,2013

Photographer: Minori Komatsu