YUTARO AOKI EXHIBITION

 

GALLERY GEN

 

Tokyo,2015

Photographer: Minoru Komatsu